การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างครูต่างชาติ (Native speakers) ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างครูต่างชาติ (Native speakers)

ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนภาษากับครูต่างชาติ (Native speakers)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตางลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะปี 2562 เข้าสู่ระบบ