^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   math dept
  sathaporn  
 

นายสถาพร วิชกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
pattarawadee vassana no photo 1
นางภัทรวดี โพธิ์ทอง นางสาววาสนา ทิพย์รัตน์ นางสาวประภา สว่างจิตต์
patcharee1 supawan  
นางสาวพัชรี อุตถา นางศุภวรรณ หมั่นเขตกิจ  

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.