^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

วันเกียรติยศความภาคภูมิใจ 2556

proud 2556

พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในงานเกียรติยศความภาคภูมิใจ โรงเรียนพานทอง  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยเป็นงานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๓ และ๖ และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.