การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปี 2558

คณะครู อาจารย์ นักเรียนของโรงเรียนพานทองให้การต้อนรับคณะกรรมการและรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปี 2558
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา


11000463_10203866232690268_103318984900870275_n.jpg 11141251_10203866254290808_674811087092714229_n.jpg 11219311_10203866240490463_225382934627203560_n.jpg

11828591_10203866233290283_7121164898080310272_n.jpg 11846748_10203866262971025_8968937721003570362_n.jpg 11855714_10203866272051252_1211664084611971432_n.jpg

11870894_10203866233330284_8821449068467195230_n.jpg 11870910_10203866279971450_4298427514079327726_n.jpg 11880597_10203866285731594_1133626969217346597_n.jpg

11891118_10203866270131204_1312227900860798897_n.jpg 11891182_10203866235650342_8841829007075670050_n.jpg