วันวิทยาศาสตร์ 2558

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2558 โรงเรียนพานทอง ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ 

เพื่อจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย

พร้อมจุดประกายความคิดกับหลากหลายกิจกรรมและหลากหลายองค์ความรู้


11200573_10203912083236503_3922168783713792059_n.jpg 11214333_10203912074396282_5214894582859311075_n.jpg 11880465_10203912077356356_2325468709865593710_n.jpg

11880553_10203912072916245_5451850067280380219_n.jpg 11880681_10203866292131754_5549871895319505917_n.jpg 11895980_10203912084196527_4628901890345323669_n.jpg

11896024_10203912082036473_8288570079440885432_n.jpg 11896164_10203912085876569_5993842819896183076_n.jpg 11898540_10203866294411811_2733420254384052236_n.jpg

11899802_10203866291651742_8845804913652550576_n.jpg 11899922_10203912084316530_8321209539620430885_n.jpg 11899943_10203866293091778_9211351848628109913_n.jpg

11902329_10203912077956371_2557953013751107458_n.jpg 11903732_10203912088076624_8523756216068489481_n.jpg 11918932_10203912081396457_7570234508127879654_n.jpg

11951279_10203912083076499_8044288510191979224_n.jpg 11951995_10203912074996297_2616258512621330339_n.jpg 11953062_10203912074756291_3825213241356794447_n.jpg

11954585_10203912080796442_460480590477440613_n.jpg