^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

งานมหกรรมวิชาการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพานทองได้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
"งานมหกรรมวิชาการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา"


การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
โดยท่านพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 รองผอ.สพม.18 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้บริการเพื่อให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น


ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.