จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดซากสมอ

โรงเรียนพานทอง จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดซากสมอ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558


11204449_10152855675675771_5711216945912836182_n.jpg 11214179_10152855677525771_1151595392897818096_n.jpg 11222523_10152855677940771_6055940632760068295_n.jpg

11796346_10152855677570771_2810020412101443251_n.jpg 11811484_10152855675715771_8619996231683073196_n.jpg 11817083_10152855676800771_1143574859991639293_n.jpg

11828761_10152855677500771_2313637991829107023_n.jpg