^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ ๒๕๖๒

โรงเรียนพานทองจัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับครูผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี ๒๕๖๒  "คุรุมุทิตา  กษิณานุสรณ์  ๒๕๖๒"

ในวันที่  ๒๗  กันยายน ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนพานทอง  ซึ่งในปีนี้มีครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวน  ๓  ท่าน  ดังนี้

                                                            ๑.  นางเกษริน  ภัคธนกุล

                                                            ๒.  นางดรุณี  ศรีพินิจ

                                                            ๓.  นางทิพย์วรรณ  วงษาendteacher1


ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.